საზღვაო გადაზიდვა

კომპანია აქტიურად იყენებს ფლოტს საზღვაო ტრანსპორტით ტვირთების გადაზიდვების განხორციელების მიზნით.
ბაზარზე არსებულ გემთმფლობელებსა და ფრახტების ბროკერებთან პროფესიონალური ურთიერთობა იძლევა კომპანიის მიერ ფრახტირების ხარისხიანი სერვისის შეთავაზების საშუალებას:გთავაზობთ ყველა სახის საკონტეინერო გადაზიდვას, სპეციალური კონტეინერების ჩათვლით როგორებიცაა:

  • ღია კონტეინერი
  • სამაცივრე კონტეინერი
  • ბაქანი
  • და ა.შ