საჰაერო გადაზიდვა

ვრცელდება აეროპორტიდან-აეროპორტამდე და კარიდან-კარამდე მიწოდებაზე. გთავაზობთ ტვირთის შეგროვებას აზიის, ევროპისა და აშშ-ს მთავარ ქალაქებში. ჩვენი საერთაშორისო ბიზნეს კავშირების დახმარებით, მომხმარებლებს უზრუნველვჰოფთ საექსპედიტორო საკითხების სრული გადაწყვეტით. იმ სასწრაფო გადაზიდვებისთვის რომლებთაც განსაკუთრებული ყურადღება სჭირდებათ, გვაქვს საჰაერო გადაზიდვის სრული პაკეტი, მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში. ჩვენი კომპანიის დახმარებით ადვილად ხელმისაწვდომია თქვენი ნებისმიერი საჰაერო გადაზიდვის მოთხოვნის შესრულება.

MSF გთავაზობთ საერთაშორისო საჰაერო გადაზიდვის პაკეტს, მათ შორისაა:

  • საჰაერო გადაზიდვის საკონსულტაციო მომსახურება;
  • მალფუჭებადი, სახიფათო და სპეციალური ტვირთების გადაზიდვა;
  • სწრაფი საექსპდიტორო მომსახურება მსოფლიოს მასშტაბით;
  • ტრანსპორტის დაზღვევა;
  • HUM ტვირთის გადაზიდვა;
  • დოკუმენტაციის მომზადება