კომპანია „მარინე შიპინგ ენდ ფორვარდინგი“ ახორციელებს სააგენტო და საექსპედიტორო სამუშაობს ბათუმისა და ფოთის საზღვაო ნავსადგურებში რაც უზრუნველყოფს თქვენი ტვირთის საიმედო გადაზიდვას.გთავაზობთ სატრანსპორტო მულტიმოდალურ მომსახურებას საკონტეინერო, არაგაბარიტული, ნაყარი და გენერალური ტვირთების ტრანსპორტირებას.ტვირთების დაზღვევას.კომპანია აღნიშნული ტვირთების ტრანსპორტირებას ახორციელებს როგორც საზღვაო ასევე სარკინიგოზო და სახმელეთო ხაზით. ასევე გთავაზობთ ტვირთთან და გადაზიდვებთან დაკაშირებული ყველა საბაჟო ფორმალობების დროულად და ეფექტურად შესრულებას.
კომპანიის მიზანია მაღალხარისხოვნად შეასრულოს დამკვეთის მოთხოვნები ზედმეტი დანახარჯების გარეშე მინიმალურ ვადებში.
ჩვენი გამოცდილებისა და პროფესიონალი გუნდის საფუძველზე, თქვენ შეგიძლიათ ჩვენი კომპანია მიიჩნიოთ სანდო და სათანადო პარტნიორად საქართველოში.

საზღვაო გადაზიდვა

სახმელეთო გადაზიდვა

საჰაერო გადაზიდვა

სარკინიგზო გადაზიდვა

არაგაბარიტული ტვირთი